Home  |  Fixtures  |  Results  |  Rankings  |  Athletes  |  Clubs  |  Newsletters  |  RWR
200 Club  |  About us  |  YAG GP  |  Gallery  |  Contacts  |  Resources  |  Login  |  Facebook - UK Race Walking Group
    
Country Details

  Name:   Ukraine   Ukraine   (UKR) 

    Borovska, Nadiya   2099  
    Davydenko, Yuliya   1989  
    Iakovenko, Olha   2099  
    Kovalchuk, Nina   1987  
    Prokopuk, Nadiya   1981  
    Shevchuk, Olena   1986  
    Shumkina, Olena   2099  
    Tomchuck, Olga   2099  
    Vavilova, Svitlana   1988  
    Zozulya, Vira   1970  
    Borodinov, Yaroslav   2099  
    Budza, Serhiy   1984  
    Dmytrenko, Ruslan   1986  
    Hlavan, Ihor   2099  
    Hryshchuk, Oleksandr   2099  
    Kazanin, Oleksiy   1982  
    Kovalenko, Nazar   2099  
    Kovenko, Andriy   1973  
    Losev, Ivan   1986  
    Lukianchuk, Mykola   2099  
    Romanenko, Oleksandr   1981  
    Shelest, Oleksiy   1973  
    Valchenko, Artem   1984  
(c)    RACE WALKING ASSOCIATION 1907 - 2021    Sitemap